Solution name: vOI

Solution name: vOI

 Phần mềm chạy an toàn hơn

Hầu hết các phần mềm client chạy trên máy chủ. do vậy, chúng chạy nhanh hơn, quản lý tập trung hơn, dễ dàng nâng cấp, sửa chữa nhanh hơn. Các hệ thống tường lửa, diệt virus phát huy hiệu quả hơn vì đồng nhất và trong suốt với người dùng. Mọi máy trạm đều là máy ảo và cùng thống nhất các chính xách bảo mật GPO, TPM, Smart Card.

Phần mềm chạy an toàn hơn

Phần mềm chạy an toàn hơn

Tiết kiệm chi phí

Giảm chi phí đầu tư máy trạm cấu hình cao. Giảm chi phí mua phần mềm bản quyền khác Hệ điều hành. Giảm chi phí tiêu thụ năng lượng điện.

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí cho máy người dùng

Máy cá nhân gặp vấn đề mọi thứ không gián đoạn

Các phần mềm và dữ liệu trên máy cá nhân đều nằm trên máy chủ. Mất hoặc hỏng máy cá nhân, yên tâm mọi thứ đều không bị gián đoạn, ta vẫn làm việc được bằng thiết bị di động hoặc máy tính khác qua wi-fi hoặc 3G. Không mất dữ liệu cá nhân hay của Doanh nghiệp. Không mất phần mềm cá nhân hay tổ chức, đơn giản vì chúng nằm trên vOI.

Máy cá nhân gặp vấn đề mọi thứ không gián đoạn

Máy cá nhân gặp vấn đề mọi thứ không gián đoạn

Tất cả phần mềm chạy trên Web và Smartphone

Các phần mềm cũ Windows Form, Java Application đều được chúng tôi chuyển lên Web, các bạn yên tâm “FoxPro và Pascal 16bit cũng chạy được trên Smartphone và Web”.

Chúng ta không cần viết lại phần mềm cũ vẫn có thể chạy trên Web hoặc qua SmartPhone.

mobility

Phần mềm Client cài trên máy chủ

Dùng vOI thì Doanh nghiệp sẽ có thể cài IBM Lotus Note trên máy chủ còn máy trạm chỉ cần trình duyệt Web.

Java và IE cho khai báo thuế, XNK qua mạng không còn yêu cầu nhân viên Kế toán phải cài đặt phần mềm tương thích, bạn có thể dùng bất cứ máy trạm nào, chỉ cần truy cập trình duyệt Web.

Software Client on Server

Software Client on Server

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *