Solution name: vACE

Solution name: vACE

Tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả

Mọi truy cập, thao tác diễn họa và lưu trữ trên Cloud qua trình duyệt web hoặc App Store tăng tính bảo mật dữ liệu và phù hợp với các thiết bị di động người dùng. Giảm chi phí đầu tư máy trạm cấu hình cao. Giảm chi phí mua phần mềm bản quyền khác Hệ điều hành. Giảm chi phí tiêu thụ điện năng trong văn phòng.

BIM

Năng lực xử lý đồ họa với sức mạnh GPU Farm

Tối ưu hóa các máy trạm Workstation có GPU đơn lẻ thành nhiều vGPU và nhiều người dùng Workstation và VDI hơn. Đẹp hơn, nhanh hơn, an toàn hơn. Công nghệ Streaming 5” có hình ảnh/video 3D. Thời gian đợi kết quả Rendering giảm từ 20% ~ 80% so với thời gian render truyền thống.

ECO RAIL: GPU Farm

BIM và khả năng di động

Hệ thống sản phẩm vACE giúp Mô hình hóa thông tin Công trình trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đội ngũ dự án và các bên tham gia phối hợp làm việc tốt, kiểm tra các lỗi thiết kế, giảm thời gian hoàn thành của dự án, tăng độ chính xác trong thi công. Dễ dàng sử dụng hệ thống từ xa, qua LAN, Internet, wi-fi, 3G “Any device, Any time, Any where”.

ECO RAIL: BIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *