vOI 27U 1X

Đối tượng Doanh nghiệp: Phòng thực hành tại Trường học, Trung tâm Đào tạo, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên công tác văn phòng, hành chính, tài chính, Phòng khám bệnh quy mô vừa và nhỏ.

Sản phẩm đáp ứng: 200 NVVP (nhân viên văn phòng).

Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp.

Bảo hành: 3 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *