vOI 42U 2X

Đối tượng Doanh nghiệp: Viện hàn lâm nghiên cứu & Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Tổng Công ty bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng, Tập đoàn chuyên điều hành khối văn phòng, hành chính sự nghiệp quy mô Lớn.

Sản phẩm đáp ứng: 20.000 NVVP (nhân viên văn phòng).

Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp.

Bảo hành: 3 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *