vOI 27U 2X

Đối tượng Doanh nghiệp: Phòng thực hành tại Đại học, Viện nghiên cứu & Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên cung cấp dịch vụ hành chính công, kê khai tài chính, thuế, XNK ngoại thương quy mô lớn.

Sản phẩm đáp ứng: 2000 NVVP (nhân viên văn phòng).

Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp.

Bảo hành: 3 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *