vACED 42U 2X

vACED 42U 2X-Sản phẩm dành cho hơn 65 KTS.

Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp như: Viện hàn lâm nghiên cứu & Đào tạo, Tập đoàn chuyên thiết kế công trình, xây dựng, nội thất, sản xuất truyền hình quy mô lớn.

Bảo hành: 3 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *