vACED 27U 1X

vACED 27U 1X-Sản phẩm cho 8 – 32 KTS (kỹ sư thiết kế).

Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp như: Phòng thực hành tại Trường học, Trung tâm Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên thiết kế công trình, xây dựng, nội thất, sản xuất truyền hình quy mô nhỏ.
Bảo hành: 3 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *