vACED 27U 2X

vACED 27U 2X-Sản phẩm cho 33 – 64 KTS (kỹ sư thiết kế)

Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp như: Phòng thực hành tại Đại học, Viện nghiên cứu & Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên thiết kế công trình, xây dựng, nội thất, sản xuất truyền hình quy mô vừa.

Bảo hành: 3 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *