AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Next  

 • vACE

  AT.COM xin giới thiệu Sản phẩm giải pháp Điện toán đám mây vẽ Kiến trúc, xây dựng và cơ điện – vACE:

 • vOI

  AT.COM xin giới thiệu – Sản phẩm giải pháp và dịch vụ Điện toán đám mây ứng dụng – vOI 2016:

 • vACED 27U 2X

  vACED 27U 2X-Sản phẩm cho 33 – 64 KTS (kỹ sư thiết kế) Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp như: Phòng thực hành tại Đại học, Viện nghiên cứu & Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên thiết kế công trình, xây dựng, nội thất, sản xuất truyền hình...

 • vACED 27U 1X

  vACED 27U 1X-Sản phẩm cho 8 – 32 KTS (kỹ sư thiết kế). Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp như: Phòng thực hành tại Trường học, Trung tâm Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên thiết kế công trình, xây dựng, nội thất, sản xuất truyền hình quy mô...

 • vACED 42U 2X

  vACED 42U 2X-Sản phẩm dành cho hơn 65 KTS. Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp như: Viện hàn lâm nghiên cứu & Đào tạo, Tập đoàn chuyên thiết kế công trình, xây dựng, nội thất, sản xuất truyền hình quy mô lớn. Bảo hành: 3 năm.