AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Archive For The “Blog” Category

Robusta đồng tài trợ và phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp hội thảo VMUG 2018

By |

Robusta đồng tài trợ và phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp hội thảo VMUG 2018

Chiều ngày 30/01/2018, tại Ân Nam Restaurant & Café – 52 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM, hội thảo “VIETNAM VMUG MEETING 2018” đã được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tham gia của các đơn vị tài trợ là đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT như: DellEMC,…

Read more »