AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Archive For The “SOLUTION” Category

Robusta đồng tài trợ và phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp hội thảo VMUG 2018

By |

Robusta đồng tài trợ và phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp hội thảo VMUG 2018

Chiều ngày 30/01/2018, tại Ân Nam Restaurant & Café – 52 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM, hội thảo “VIETNAM VMUG MEETING 2018” đã được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tham gia của các đơn vị tài trợ là đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT như: DellEMC,…

Read more »

Sản phẩm giải pháp Điện toán đám mây vẽ Kiến trúc, xây dựng và cơ điện – vACE

By |

Sản phẩm giải pháp Điện toán đám mây vẽ Kiến trúc, xây dựng và cơ điện – vACE

AT.COM xin giới thiệu Sản phẩm giải pháp Điện toán đám mây vẽ Kiến trúc, xây dựng và cơ điện – vACE:

Read more »

Sản phẩm giải pháp và dịch vụ Điện toán đám mây ứng dụng – vOI

By |

Sản phẩm giải pháp và dịch vụ Điện toán đám mây ứng dụng – vOI

AT.COM xin giới thiệu – Sản phẩm giải pháp và dịch vụ Điện toán đám mây ứng dụng – vOI 2016:

Read more »

Solution name: vACE

By |

Solution name: vACE

Tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả Mọi truy cập, thao tác diễn họa và lưu trữ trên Cloud qua trình duyệt web hoặc App Store tăng tính bảo mật dữ liệu và phù hợp với các thiết bị di động người dùng. Giảm chi phí đầu tư máy trạm cấu hình cao….

Read more »

Solution name: vOI

By |

Solution name: vOI

 Phần mềm chạy an toàn hơn Hầu hết các phần mềm client chạy trên máy chủ. do vậy, chúng chạy nhanh hơn, quản lý tập trung hơn, dễ dàng nâng cấp, sửa chữa nhanh hơn. Các hệ thống tường lửa, diệt virus phát huy hiệu quả hơn vì đồng nhất và trong suốt với người…

Read more »

Product Development solutions for specialized applications Manage virtual office infrastructure – vOI

By |

Product Development solutions for specialized applications Manage virtual office infrastructure – vOI

Building Solutions and Product Development solutions for specialized applications Manage virtual office – vOI. Virtual Office Infrastructure: is the solution developed by the company AT.COM. This solution is operated on or in IDC‘s Enterprise IT infrastructure, applications are good for practice room at the school, training center, ministries, departments, department, company specializing in the design…

Read more »