AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2016

View Calendar
2016/12/02 All day
Grand Plaza Hotel, Hà Nội
Address: Hanoi Grand Plaza Hotel, Trần Duy Hưng, Hanoi, Viet Nam

ngay-an-toan-thong-tin_1

Sự kiện “Ngày An toàn thông tin (ATTT) Việt Nam” là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và là một trong những hoạt động Công nghệ thông tin (CNTT) quan trọng trong năm được đông đảo cộng đồng ứng dụng và phát triển CNTT, giới truyền thông và toàn xã hội quan tâm, mong đợi. Sự kiện năm nay được bốn đơn vị đồng tổ chức: Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA), Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) – Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Công nghệ thông tin – Bộ Quốc phòng.

Agenda

Agenda