AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Posts Tagged “Farm Server”

Solution name: vACE

By |

Solution name: vACE

Tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả Mọi truy cập, thao tác diễn họa và lưu trữ trên Cloud qua trình duyệt web hoặc App Store tăng tính bảo mật dữ liệu và phù hợp với các thiết bị di động người dùng. Giảm chi phí đầu tư máy trạm cấu hình cao….

Read more »