AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Posts Tagged “WebApp”

vOI 27U 2X

By |

Đối tượng Doanh nghiệp: Phòng thực hành tại Đại học, Viện nghiên cứu & Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên cung cấp dịch vụ hành chính công, kê khai tài chính, thuế, XNK ngoại thương quy mô lớn. Sản phẩm đáp ứng: 2000 NVVP (nhân viên văn phòng). Vận hành: trên IDC…

Read more »

vOI 42U 2X

By |

Đối tượng Doanh nghiệp: Viện hàn lâm nghiên cứu & Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Tổng Công ty bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng, Tập đoàn chuyên điều hành khối văn phòng, hành chính sự nghiệp quy mô Lớn. Sản phẩm đáp ứng: 20.000 NVVP (nhân viên văn phòng). Vận hành: trên IDC hoặc tại…

Read more »

vOI 27U 1X

By |

Đối tượng Doanh nghiệp: Phòng thực hành tại Trường học, Trung tâm Đào tạo, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên công tác văn phòng, hành chính, tài chính, Phòng khám bệnh quy mô vừa và nhỏ. Sản phẩm đáp ứng: 200 NVVP (nhân viên văn phòng). Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh…

Read more »

Solution name: vOI

By |

Solution name: vOI

 Phần mềm chạy an toàn hơn Hầu hết các phần mềm client chạy trên máy chủ. do vậy, chúng chạy nhanh hơn, quản lý tập trung hơn, dễ dàng nâng cấp, sửa chữa nhanh hơn. Các hệ thống tường lửa, diệt virus phát huy hiệu quả hơn vì đồng nhất và trong suốt với người…

Read more »